Voorstudie effectevaluatie artikel 2.3 Wet forensische zorg

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Voorstudie effectevaluatie artikel 2.3 Wet forensische zorg

Samenvatting

Het Wetsvoorstel Forensische Zorg, dat in juni 2010 naar de Tweede Kamer is verzonden, behelst ondermeer een verruiming van de mogelijkheid om voor, tijdens of in directe aansluiting op het strafrechtelijk traject verplichte zorg op te leggen in een civielrechtelijk kader (artikel 2.3). De zorgcontinuïteit zou hiermee moeten verbeteren. Met het bieden van goed aansluitende en passende gedwongen zorg aan justitiabelen wordt beoogd om recidive te voorkomen en de veiligheid in de samenleving te vergroten. Nu wordt hier met name artikel 37 Wetboek van Strafrecht voor gebruikt.
De vraag is in hoeverre de wetswijzigingen zullen gaan leiden tot veranderingen in de toeleiding van justitiabelen met een zorgvraag naar gedwongen geestelijke gezondheidszorg in een civielrechtelijk kader. Om zicht te krijgen op de uitvoerbaarheid van een dergelijk onderzoek is dit vooronderzoek uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding

  1. Wijzigingen in de forensische zorg
  2. Onderzoeksactiviteiten
  3. Effecten
  4. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nauta, O., Dijk, B. van, Terpstra, J. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gevolgen Wetsvoorstel Forensische Zorg; artikel 2.3
Projectnummer:
2028
Operationele status:
Afgerond