Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Samenvatting

Het onderzoek dient inzicht te bieden in hoe de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in de praktijk voldoet. Slachtoffes van (natuur)rampen raken vaak niet alleen materiƫle bezittingen kwijt, maar zien zichzelf ook geconfronteerd met pijn, verdriet en andersoortige personenschade. De Wts voorziet nu alleen in een tegemoetkoming van zaakschade. Hoe daaraan personenschade kan worden toegevoegd bij een mogelijke herziening van de Wts is de hoofdvraag van dit onderzoek.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Huidige praktijk Wts
  3. Personenschade en de Wts
  4. Hoe kan personenschade gewaardeerd worden?
  5. Waardering van personenschade door overheden
  6. Synthese
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bisschop, P.E., Mulder, J.D.W.E., Middelburg, M.J., Letschert, R.M.
Organisatie(s):
SEO economisch onderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SEO economisch onderzoek
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-90-6733-707-6
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek herziening wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS)
Projectnummer:
2123
Operationele status:
Afgerond