Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden

Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden

tatoeages, piercings, boegroes, seks & injecteren van drugs en anabolen

Samenvatting

In de Nederlandse gevangenissen komen gedragingen voor die een riscio vormen voor de gezondheid van gedetineerden en voor anderen (bewakers, de maatschappij buiten detentie).
Er is nog weinig kennis over gezondheidsrisicogedrag onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Een quick scan uit 2007 wees uit dat risicogedrag zoals onbeschermd seksueel contact, tatoeëren en piercen regelmatig voorkomt. Dit onderzoek sluit daarop aan en inventariseert welke vormen van risicogedrag er zijn, in welke mate ze voorkomen en welke gedragingen het meest risicovol zijn. Het onderzoek focust op infectieziekten. Deze worden gedefinieerd als ziekten die worden veroorzaakt door een overdraagbare ziekteverwekker zoals een bacterie, virus, schimmel of prion. Infectieziekten zijn per definitie besmettelijk. Voorbeelden zijn SOA’s, Hiv, Hepatitis B en C, tuberculose. Ook wordt een antwoord gegeven op de vraag welke preventieve maatregelen de voorkeur verdienen en naar verwachting het best zullen worden toegepast en opgevolgd door de gedetineerden.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

 1. Intro
 2. Survey onder gedetineerden
 3. Respondenten
 4. Kennis van gezondheidsrisico's
 5. Spuiten van drugs en anabolen
 6. Tatoeages
 7. Piercings en boegroes
 8. Seks en seksueel overdraagbare aandoeningen
 9. Schattingen van onveilig gedrag in aantallen
 10. Risico: combinaties en kennis
 11. Preventiebeleid
 12. Samenvatting en conclusies
 13. Summary and conclusions
Bijlagen
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wouters, M., Doekhie, J., Korf, D.J., Benschop, A.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Criminologisch Instituut Bonger, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Criminologisch Instituut Bonger, Universiteit van Amsterdam
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-3610-226-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bonger Instituut voor Criminologie - Universiteit Amsterdam
Telefoon:
020 5252058
Fax:
020 5253943
Website:
www.bonger.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
(Gezondheids)risicogedrag in detentie; seks, i.v. drugsgebruik, tatoeëren en piercen
Projectnummer:
1841
Operationele status:
Afgerond