Een studie naar het concept groepsdruk

Een studie naar het concept groepsdruk

Samenvatting

Bij bepaalde verschijnselen in Nederland dringt de vraag zich op in hoeverre individuen door de groep of de cultuur waar zij deel van uitmaken, gedwongen dan wel onder zware druk gezet worden tot bepaald gedrag. Kenmerkend voor deze situaties zou zijn dat individuen zich er niet of zeer moeilijk uit los kunnen maken.
De vraagstelling in dit onderzoek luidt:
Wat is groepsdruk? Hoe werkt groepsdruk? Is het mogelijk om groepsdruk (van buitenaf) te beïnvloeden?

Inhoudsopgave

  1. Een studie naar het concept groepsdruk
  2. Groepsdruk in de criminologie
  3. Een theoretisch model over groepsdruk
  4. Uit de greep van de groep
  5. Summary
  6. Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jong, J.D. de, Gemert, F. van
Organisatie(s):
WODC, VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-94-90775-05-6
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Groepsdwang
Projectnummer:
1660
Operationele status:
Afgerond