Jeugdige daders van ernstige groepszedendelicten

Jeugdige daders van ernstige groepszedendelicten

Samenvatting

In de afgelopen jaren hebben een aantal groepsverkrachtingszaken, gepleegd door jeugdige daders, veel commotie veroorzaakt. In de media zijn de zaken breed uitgemeten en met name twee zaken in Rotterdam hebben geleid tot veel discussie en kamervragen. De onrust werd vooral gevoed door de ernst van de misdrijven, de omvang en de jonge leeftijd van de groepen verdachten. Bij politie en OM was met name het gebrek aan schuldgevoel en normbesef bij de verdachten aanleiding tot grote zorg. Dit onderzoek heeft de belangrijkste vragen die bij het OM leefden in zo’n mate beantwoord dat bij het OM landelijk momenteel geen behoefte bestaat aan verder onderzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Literatuuroverzicht
  2. Risicofactoren en interventies
  3. Nadere analyse van daders, groepen en situaties, slachtoffers
  4. Conclusies en aanbevelingen
  5. Referenties 

Appendix

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hendriks, J., Bijleveld, C., Wijkman, M. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, NSCR, De Waag
Plaats uitgave:
Utrecht/Den Haag
Uitgever:
De Waag
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.565

Bestelinformatie

Adres:
NSCR
Telefoon:
020 5985239
Fax:
020 5983975
E-mailadres:
nscr@nscr.nl
Website:
www.nscr.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Groepsverkrachtingen en seksuele normvervaging jeugd
Projectnummer:
1440
Operationele status:
Afgerond