Haalbaarheidsstudie recidivemeting Forensische Zorg

Haalbaarheidsstudie recidivemeting Forensische Zorg

Samenvatting

Door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt een integraal informatiesysteemvoor de forensische zorg  (IFZO) ontwikkeld. Alle instanties die forensische zorg indiceren of leveren worden op dit systeem aangesloten. Vanaf 2010 is dat het geval voor het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP), de reclassering moet nog volgen.
Het WODC is gevraagd een haalbaarheidsstudie verrichten om de Recidivemonitor uit te breiden tot diverse subgroepen van (ex-)patiënten die in de forensische zorg zijn ondergebracht.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Conclusie en discussie
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schönberger, H.J.M., Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Memorandum 2013-05
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsonderzoek recidivemonitor forensische zorg
Projectnummer:
2179
Operationele status:
Afgerond