Haalbaarheidsstudie Meta-analyse opvoedingsondersteuning

Straffen en maatregelen / Opvoedingsondersteuning

Haalbaarheidsstudie Meta-analyse opvoedingsondersteuning

Samenvatting

Per project worden effectgroottes berekend voor alle variabelen waarover in het project gegevens beschikbaar zijn. Op die manier wordt getracht informatie te verkrijgen over de effectiviteit van de 23 projecten voor wat betreft probleemgedrag van jongeren, opvoedingsbelasting en gezinsfunctioneren.
De resultaten van deze haalbaarheidsstudiezijn samen met het vervolg op de Meta-evaluatie methodieken van opvoedingsondersteuning (23 geselecteerde projecten) gepubliceerd zijn in het rapport'Opvoeden in onmacht, of...?' (zie link bij: Meer informatie).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsstudie Meta-analyse opvoedingsondersteuning
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Nijmegen, WODC
Onderzoeker(s):
Janssens, J.M.A.M. (supervisor)
Projectnummer:
1006
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie