Handboek internationaal recht

Wetgeving en beleid / Internationaal verdrag

Handboek internationaal recht

Samenvatting

Een van de meest in het oog springende Nederlandstalige standaardwerken op het terrein van het Volkenrecht, dat tot in de jaren ’80 regulier werd gebruikt, is ongetwijfeld Grondlijnen van het Volkenrecht van de hand van Prof.Mr. J.P.A. François, waarvan in 1967 de derde en laatste druk verscheen. Het internationaal recht heeft zich sindsdien sterk en snel ontwikkeld. Bestaande deelterreinen, zoals rechten van de mens, internationaal economisch recht en internationaal strafrecht hebben stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt en er zijn nieuwe deelterreinen ontstaan, zoals het internationaal milieurecht. Het Handboek Internationaal Recht – een initiatief van het T.M.C. Asser Instituut – bouwt voort op Grondlijnen van het Volkenrecht en is een actueel, op de praktijk gericht uitgebreid algemeen handboek. Het internationaal recht wordt beschreven in 23 hoofdstukken, door in totaal 36 auteurs, die tezamen een groot deel van de Nederlandse expertise binnen het vakgebied vertegenwoordigen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de positie van het Koninkrijk der Nederlanden in de internationale rechtsorde en ieder hoofdstuk is aangevuld met relevante voorbeelden uit de Nederlandse rechtspraktijk. Het Handboek Internationaal Recht is een onmisbaar naslagwerk voor eenieder die zich al dan niet beroepsmatig met het Internationaal Recht en daaraan gerelateerde disciplines bezighoudt. Het werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie.

Inhoudsopgave

Voorwoord directeur T.M.C. Asser Instituut
Voorwoord redactie 
Afkortingen

 1. Internationaal recht in ontwikkeling
 2. Internationale rechtssubjecten
 3. Internationaal recht en nationaal recht
 4. Bronnen van het internationaal recht
 5. Verdragenrecht
 6. De staat
 7. Jurisdictie
 8. Staatsimmuniteit
 9. Diplomatiek en consulair recht
 10. Staatsaansprakelijkheid
 11. Vreedzame geschillenbeslechting
 12. Internationale rechtshandhaving
 13. Recht van internationale organisaties
 14. Rechten van de mens
 15. Internationaal strafrecht
 16. Internationaal humanitair recht
 17. Wapenbeheersingsrecht
 18. Internationaal economisch recht
 19. Internationaal milieurecht
 20. Recht van de zee
 21. Recht van internationale waterlopen
 22. Luchtrecht
 23. Ruimterecht

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Horbach, N. (red.), Lefeber, R. (red.), Ribbelink, O. (red.)
Organisatie(s):
WODC (subsidie), T.M.C. Asser Instituut
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Asser Press
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-6704-247-5
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handboek Volkenrecht
Projectnummer:
99.182
Operationele status:
Afgerond