Referentiekader geldboetes

Referentiekader geldboetes

verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht

Samenvatting

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:
Hoe wordt de boetehoogte in het bestuursrecht en het strafrecht bepaald en op welke wijze kan meer eenheid gebracht worden in de systematiek waarmee de boetehoogte wordt vastgesteld?
Aan de hand van wetten (Wetboek van Strafrechtt; wetten met een bestuurlijke boete), het beleid (Polaris-richtlijnen, rechterlijke oriëntatiepunten straftoemeting; beleidsregels) en toelichtende documenten heeft in het onderzoek een reconstructie plaatsgevonden van de factoren die de hoogte van boetes en de vormgeving van het boetestelsel bepalen. Daarbij is tevens een vergelijking tussen straf- en bestuursrecht gemaakt. 

Inhoudsopgave

Ten geleide
Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Straftoemeting in het strafrecht
  3. Verkenning bestuurlijke boetestelsels
  4. Het bestuurlijke referentiekader getoetst
  5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bröring, H.E., Uijl, M. den, Tollenaar, A., Kwakman, N.J.M., Keulen, B.F.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-90-367-5283-1
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijkuniversiteit Groningen
Telefoon:
050 3635674
Fax:
050 3637250

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handhavingsstelsels
Projectnummer:
1853
Operationele status:
Afgerond