Plan- en procesevaluatie herstelgerichte detentie PI Nieuwegein

Criminologie en victimologie / Conflictoplossing

Plan- en procesevaluatie herstelgerichte detentie PI Nieuwegein

Samenvatting

De gedachte achter herstelbemiddeling is dat gedetineerden worden gestimuleerd tot een bewustwordingsproces en in de gelegenheid worden gesteld om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden. Tevens zou het bijdragen aan een positief detentieklimaat waarin ruimte is om te spreken over het gepleegde delict. Dit sluit goed aan bij het gedachtegoed van het project Modernisering Gevangeniswezen (opvolger van DBM-v). In 2003 is in de PI Nieuwegein een kleinschalig project gestart gericht op herstelbemiddeling. In 2005 is toestemming verleend om het project voorlopig voort te zetten, in afwachting van de uitkomsten van pilots van Slachtofferhulp Nederland en pilots in de justitiƫle jeugdinrichtingen. Dit onderzoek schetst een actueel beeld van de stand van zaken met betrekking tot de opzet van het project en de uitvoering in de praktijk.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Achtergronden herstelrecht
  3. Opzet van het project in Nieuwegein
  4. Uitvoering van het project in Nieuwegein
  5. Perspectief
  6. Conclusie
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jansen, M., Hissel, S., Homburg, G.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Herstelbemiddeling bij volwassen gedetineerden
Projectnummer:
1639
Operationele status:
Afgerond