Kindersekstoerisme (vanuit Nederland)

Kindersekstoerisme (vanuit Nederland)

Onderzoek naar bestaande en (mogelijk) nieuwe reisbestemmingen

Samenvatting

Het onderzoek moet landen in kaart brengen waar kindersekstoerisme zich nu voordoet, landen waarin dat kindersekstoerisme (mogelijk) aan het opkomen is en aanbevelingen doen voor maatregelen en instrumentarium ter preventie en bestrijding. Het onderzoek is gericht op kindersekstoerisme dat plaatsvindt door Nederlandse ingezetenen die reizen vanuit Nederland. In het onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen aan de orde gesteld: 1. Is er sprake van nieuwe bestemmingen van kindersekstoerisme door Nederlandse ingezetenen? Zo ja, welke zijn dit? 2. Wat zijn oorzaken van eventuele veranderingen in bestemmingen? Welke factoren zijn bepalend voor het al dan niet (meer) in trek zijn van bepaalde bestemmingen? 3. Wat zijn de aard en omvang van het kindersekstoerisme in de nieuwe bestemmingen? Wat zijn de kenmerken van slachtoffers en reizigers? Welke motieven en externe factoren spelen een rol bij de reiziger? 4. Welke maatregelen zijn nodig en mogelijk voor preventie en bestrijding ten aanzien van nieuwe bestemmingen, welke organisaties en personen kunnen hierin een rol spelen?

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vogelvang, B.O., Braak, J.J. van den, Meuwese, S., Wolthuis, A.
Organisatie(s):
WODC, Adviesbureau van Montfoort
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
Adviesbureau van Montfoort
Jaar van uitgave:
2002
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.741

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het in kaart brengen van nieuwe bestemmingen van kindersextoerisme
Projectnummer:
01.041
Operationele status:
Afgerond