Het klachtrecht voor jeugdigen in de justitiële rijksinrichtingen

Detentie en reclassering / Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

Het klachtrecht voor jeugdigen in de justitiële rijksinrichtingen

Een onderzoek naar de wettelijke regeling en de praktische uitvoering

Samenvatting

In deze notitie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het klachtrecht voor jeugdigen in justitiële rijksinrichtingen, dat in opdracht van de afdeling juridische zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen is uitgevoerd. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de wettelijke bepalingen omtrent het klachtrecht voor jeugdigen in de rijksinrichtingen. Hoofdstuk 2 bevat de centrale onderzoeksvragen en de gehanteerde opzet van het onderzoek. Hoofdstuk 3 bevat een weergave van de aard van de in 1995 behandelde klachten, de 'instanties' die de klachten hebben behandeld en de beslissingen die zijn genomen. In hoofdstuk 4 wordt de werkwijze van de klachtencommissies beschreven. Hoofdstuk 5 geeft antwoord op de vraag hoe de beklagrechters en -commissies tot een uitspraak komen. In hoofdstuk 6 wordt de toetsingsprocedure van de beklagrechters beschreven. Hoofdstuk 7 ten slotte bevat de samenvatting, conclusies en discussie van het onderzoek.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding

  1. Wettelijk kader van het klachtrecht
  2. Opzet van het onderzoek
  3. De klachtzaken
  4. Uitvoering van het klachtrecht
  5. Hoe komt men tot een uitspraak?
  6. De beklagrechter als rechtsprekend orgaan
  7. Samenvatting, conclusies en discussie

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berchum, K.M. van, Troost, R.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Onderzoeksnotities 1996/08
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.578

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het klachtrecht voor jeugdigen in de justitiële rijksinrichtingen
Projectnummer:
199608
Operationele status:
Alleen publicatie