't Neemt toe, men weet niet hoe

Staats- en bestuursrecht / Privatisering

't Neemt toe, men weet niet hoe

Scenariostudie financieel-economische criminaliteit 2010

Samenvatting

Deze scenariostudie is verricht in opdracht van de Stuurgroep Financiƫle Instellingen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Deze stuurgroep richt zich voornamelijk op horizontale fraude en de publiek-private samenwerking. Onderzoek naar financieel-economische criminaliteit beperkt zich in deze studie tot deze horizontale fraude. Hier is te denken aan: fraude met betaalmiddelen als optisch leesbare overschrijvingen, kredietfraude, fraude met creditcards, verzekeringsfraude en fraude met het mobiele telefoonnet. De centrale vraagstelling die ten grondslag ligt aan deze scenariostudie luidt:

 1. welke maatschappelijke ontwikkelingen zullen het komend decennium domineren?
 2. wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen voor de aard en omvang van financieel-economische criminaliteit?
 3. wat zijn de (mogelijke) consequenties van veranderingen in de aard en omvang van financieel-economische criminaliteit voor het toezicht en de handhaving?
 4. welke toekomstbeelden (scenario's) kunnen worden geconstrueerd?
 5. elke beleidsmatige dilemma's kunnen worden geformuleerd?

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Financieel-economische criminaliteit: begripsbepaling
 3. Maatschappelijke ontwikkelingen
 4. Toenemende gelegenheidsstructuren
 5. Gevolgen voor toezicht en opsporing
 6. Twee scenario's
 7. Conclusies en netelige vraagstukken

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
Ernst & Young Forensic Services, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Ernst & Young Forensic Services
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.480

Onderzoekgegevens

Werktitel:
't Neemt toe, men weet niet hoe
Projectnummer:
99.141
Operationele status:
Alleen publicatie