De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief

De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief

Samenvatting

Een aantal Tweede Kamerfracties heeft vorig jaar vragen gesteld over de erkenning van polygame huwelijken in Nederland. Het voltrekken en aangaan van polygame huwelijken is in Nederland verboden. In de beantwoording van de Kamervragen is uiteen gezet dat huwelijken die in het buitenland zijn gesloten wel erkend worden, omdat zij niet beschouwd worden als in strijd met de Nederlandse openbare orde; de Nederlandse rechtssfeer is dan onvoldoende betrokken. Doel van dit onderzoek is om op basis van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de erkenning van polygame huwelijken in een viertal Europese rechtsstelsels inzicht te verkrijgen in hoeverre de Nederlandse benadering hiervan afwijkt.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Nederland
  3. Buitenlands recht (Denemarken, Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk)
  4. Vergelijking
  5. Evaluatie
Samenvatting

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boele-Woelki, K., Curry-Sumner, I., Schrama, W., Braat, B. (medew.), Budzikiewicz, C. (medew.), Jeppesen-de Boer, C. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht - Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO)
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF)
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het openbare-ordecriterium in het conflictenrecht betreffende het huwelijk
Projectnummer:
1815
Operationele status:
Afgerond