Wikken, wegen en (toch) wetgeven

Wikken, wegen en (toch) wetgeven

Een onderzoek naar de hiërarchie en omvang van wetgeving in vijf Europese landen

Samenvatting

De volgende onderzoeksvraag komt in deze rapportage aan de orde:
Wat zijn de (institutionele) mogelijkheden voor het beperken van de aanwas van nieuwe regelgeving, zodat de dalende trend die zich ten aanzien daarvan sinds enkele jaren voordoet, kan worden bestendigd of uitgebouwd en een bijdrage kan worden geleverd aan de vermindering van de regeldruk?
Er is hiervoor ondere andere gekeken naar het instrumentele dereguleringsbeleid in vier andere Europese landen (Zweden, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Enkele centrale begrippen
  3. Verenigd Koninkrijk
  4. Zweden
  5. Finland
  6. Oostenrijk
  7. Nederland
  8. Remmen op regelgeving in vijf landen
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jong, P.O. de, Zijlstra, S.E., Ommeren, F.J. van (medew.), Neerhof, A.R. (medew.), Lange, F.A. de (medew.)
Organisatie(s):
WODC, VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, De Jong Beleidsadvies
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-8974-241-4
Reeks:
Onderzoek en beleid 280
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Hiërarchie en omvang van regelgeving in Europa
Projectnummer:
1777
Operationele status:
Afgerond