Jaarrapport integratie 2012

Migratie en integratie / Inburgering

Jaarrapport integratie 2012

Samenvatting

Tot en met 2008 was het WODC al enige jaren betrokken bij rapportages inzake integratie. Het WODC heeft nu weer een bijdrage geleverd aan het Jaarrapport Integratie door het hoofdstuk over criminaliteit voor zijn rekening te nemen. Als basis dienen daarvoor beschrijvende statistieken en multivariate analyses. De pdf's van het volledige rapport en de samenvatting zijn te vinden op de website van het cbs (zie: bestelinfo).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Het jaarrapport integratie 2012
  2. Demografie
  3. Onderwijs
  4. Arbeidsmarkt
  5. Inkomen en uitkeringen
  6. Sociaal-culturele oriëntatie en participatie
  7. Geregistreerde criminaliteit
  8. Immigranten op de stedelijke woningmarkt
  9. Diversiteit binnen generaties
Medewerkers aan deze publicatie

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
CBS, WODC, SCP, Planbureau voor de Leefomgeving
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
CBS
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-90-357-1987-3
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
CBS
 
Henri Faasdreef 312
 
2492 JP Den Haag
Telefoon:
088-5707070
Fax:
070-3375994
E-mailadres:
verkoop@cbs.nl
Website:
www.cbs.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Hoofdstuk Criminaliteit in het Jaarrapport Integratie 2012
Projectnummer:
2217
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie