Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase

Staats- en bestuursrecht / Milieurecht

Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase

Onderzoek cijfermatige gegevens

Samenvatting

Met de derde fase herziening rechterlijke organisatie wordt beoogd de herstructurering van de bestuursrechtspraak, zoals aangevangen op 1 januari 1994 tegelijk met de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht, af te ronden. In deze fase staat een eental aspecten centraal: in welke gevallen moet beroep worden opengesteld, aan welke en hoeveel colleges wordt dit beroep opgedragen, en welke voorzieningen zijn nodig met het oog op de rechtseenheid. Om deze vraagstukken te kunnen uitwerken is in dit rapport cijfermateriaal weergegeven rond instroom, uitstroom en doorlooptijden teneinde een inschatting te maken van mogelijke gevolgen voor de bedrijfsprocessen, kosten, werkbelasting en doorlooptijden voor de met bestuursrechtspraak belaste colleges. Daarnaast gaat het in dit onderzoek om formatie en feitelijke bezetting van deze colleges.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

 1. Inleiding
 2. Samenvatting en conclusies
 3. Algemene wet bestuursrecht
 4. Sociale zekerheidszaken
 5. Ambtenarenzaken
 6. Vreemdelingenzaken
 7. Zaken op het gebied van ruimtelijke ordening
 8. Ex-Arob zaken
 9. Milieuzaken
 10. Tuchtzaken
 11. Zaken op het gebied van het sociaal economische ordeningsrecht
 12. Belastingzaken
 13. Bijzondere wetten
 14. Overige zaken
 15. Factoren van invloed op instroom, uitstroom en doorlooptijden
 16. Formatie en specialisatie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Amersfoort, P. van, Barlingen, M. van, Heerwaarden, Y van, Hoek, A. van, Slump, G.J., Wenum-Kroon, E. van (medew.), Schoof, N. (medew.), Gelinck, H. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Van Dijk, Van Soomeren en Partners
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.490

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase
Projectnummer:
01.051
Operationele status:
Afgerond