Huwelijksdwang - een verbintenis voor het leven?

Huwelijksdwang - een verbintenis voor het leven?

Een verkenning van de aard en aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland

Samenvatting

De impact van een gedwongen huwelijk is voor slachtoffers vaak groot. Daarom bestaat vanuit de politiek de vraag wat de (juridische) mogelijkheden zijn om dit fenomeen aan te pakken. In dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wat wordt verstaan onder gedwongen huwelijken?
  • In welke vorm(en) komt dit fenomeen in Nederland voor?
  • Zijn er afdoende (strafrechtelijke) instrumenten om hiertegen op te treden?

Inhoudsopgave

Vooraf
Samenvatting
Summary

  1. Gedwongen huwelijken in Nederland in onderzoek
  2. Aard en omvang van gedwongen huwelijken
  3. De aanpak van gedwongen huwelijken
  4. Conclusies en nabeschouwing
Geraadpleegde literatuur
Geraadpleegde wetgevings- en kamerstukken
Lijst met afkortingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cornelissens, A., Kuppens, J., Ferwerda, H.
Organisatie(s):
WODC, Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Advies- en onderzoeksgroep Beke
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-75116-41-0
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Huwelijksdwang in Nederland; expertmeeting
Projectnummer:
1739
Operationele status:
Afgerond