Huwelijksvermogensrecht in rechtsvergelijkend perspectief

Huwelijksvermogensrecht in rechtsvergelijkend perspectief

Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Zweden

Samenvatting

In het in 1997 verschenen rapport van de Commissie rechten en plichten van echtgenoten werd geconcludeerd dat rechtsvergelijkend onderzoek geboden was teneinde het stelsel van huwelijksvermogensrecht te kunnen aanpassen. Het onderzoek zou zich moeten richten op de vraag welke kenmerkende verschillen er in de praktijk bestaan, met name bij de afwikkeling van de boedel bij echtscheiding. Dit rapport is het resultaat van dit onderzoek. Het bevat achtereenvolgens rapporten per onderzocht land, een rechtsvergelijkende synthese van verschillen en overeenkomsten, een poging tot verklaring en een evaluatie, waarbij de sterke en zwakke punten van de verschillende stelsels zijn geanalyseerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Verkort geciteerde literatuur
Questionaire

  1. Landenrapporten (Denemarken en Zweden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië)
  2. Vergelijking
  3. Verklaring
  4. Evaluatie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Braat, B., Oderkerk, A.E., Steenhoff, G.J.W., Boele-Woelki, K.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Jaar van uitgave:
1999
ISBN:
90737222x
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.186

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Huwelijksvermogensrecht in rechtsvergelijkend perspectief
Projectnummer:
98.124
Operationele status:
Alleen publicatie