Jong en illegaal in Nederland

Jong en illegaal in Nederland

een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst

Samenvatting

Het startpunt van dit onderzoek is de lacune in de wetenschappelijke kennis over de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv) die onrechtmatig in Nederland verblijven.
De onderzoeksvragen luiden:

 1. Hoe en waarom zijn illegaal verblijvende (voormalige) amv's naar Nederland gekomen?
 2. Hoe voorzien illegaal verblijvende (voormalige) amv's in hun levensonderhoud en huisvesting?
 3. Welke contacten hebben illegaal verblijvende (voormalige) amv's met de overheid voor wat betreft gezondheidszorg, onderwijs en justitie?
 4. Hoe en waar zien illegaal verblijvende (voormalige) amv's hun verblijf in de toekomst en welke factoren spelen hierbij een rol?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

 1. Jong en onrechtmatig in Nederland
 2. Methodologische verantwoording
 3. De komst naar Nederland
 4. Ervaringen met de Nederlandse asielprocedure
 5. Een dak boven je hoofd
 6. Rondkomen zonder verblijfsdocumenten
 7. Leefpatronen, strategieën en contacten met de overheid
 8. Blijven, verder migreren of terugkeren?
 9. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Literatuur
Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Staring, R., Aarts, J.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Illegale ex-AMV's
Projectnummer:
1631B
Operationele status:
Afgerond