Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften

Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften

Samenvatting

Na een verkennend onderzoek op twaalf beleidsterreinen naar aard, wijze en variatie van de EU/EG-beïnvloeding van nationale handhaving, zijn aan de hand van ‘beïnvloedingsscores’ acht beleidsterreinen geselecteerd voor nadere analyse. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

 1. Hoe is de verhouding van de EU-regelgeving op het gebied van de rechtshandhaving tot het Nederlands beleid en wetgeving dienaangaande?
 2. Op welke wijze wordt die regelgeving geïmplementeerd en zijn daarbij patronen te onderkennen?
 3. Voor welke problemen zien de Nederlandse wetgever en de Nederlandse handhavingspraktijk en -oganisatie zich gesteld?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Onderzoeksopzet en verantwoording
 3. Europeanisering van de nationale handhaving
 4. Mediabeleid
 5. Terrorismebestrijding
 6. Financieel toezicht
 7. Luchtkwaliteit
 8. Europese mededinging
 9. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap bij de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds
 10. Gemeenschappelijk visserijbeleid: visquotabeleid
 11. Douane
 12. Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften in Nederland: patronen en problemen

Summary
Literatuurlijst
Jurisprudentielijst
Bijlagen
1. Quick scan format
2. Vragenlijst interviews
3. Lijst van geïnterviewde personen
4. Samenstelling van de Capstone projectgroep
5. Samenstelling van de begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Adriaanse, P.C., Barkhuysen, T., Boswijk, P., Habib, K., Kruif, C. de, Luchtman, M.J.J.P., Ouden, W. den, Prechal, A., Steunenberg, B., Vervaele, J.A.E., Voermans, W.J.M., Vries, S.A. de, Widdershoven, R.J.G.M.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90-5454-862-1
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.608

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften
Projectnummer:
1442
Operationele status:
Afgerond