De omzetting van Europese richtlijnen

De omzetting van Europese richtlijnen

Instrumenten, technieken en processen in zes lidstaten vergeleken

Samenvatting

Het EU-recht neemt een steeds grotere plaats in en bepaalt voor meer dan 50% de Nederlandse rechtsorde. De implementatie van richtlijnen kost de nodige tijd en moeite. Een discussie is gaande over de wijze waarop en de snelheid waarmee implementatie plaats kan vinden.
In 2006 an English translation was published by Wolf Legal Publishers, under the titel: The Transposition of EC Directives: A comparative study of instruments, techniques and processes in six Member States (see Link Wolf Legal Publishers on the right)

Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting en conclusies
Summary and conclusions

 1. Aanleiding en opzet van het onderzoek

 2. Deel 1: Hoofdrapportage: 2. Omzetting van richtlijnen in Nederland

 3. Transpositie en de prestaties van de verschillende lidstaten

 4. Instrumenten en technieken

 5. De nationale beleidscyclus

 6. Discussies in de onderzochte landen

 7. Bepalende factoren bij omzetting

 8. Conclusies en aanbevelingen

 9. Deel II: De landenstudies: 9. Denmark

 10. France

 11. Spain

 12. United Kingdom

 13. Germany

 14. Italy

References
Glossary of terms
Begeleidingscommissie onderzoek

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voermans, W., Steunenberg, B., Berglund (medew), Dimitrova, A. (medew), Kaeding, M. (medew), Mastenbroek, E. (medew), Meuwese, A. (medew), Romeijn, M. (medew)
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden, Departement Publiekrecht
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.263

Bestelinformatie

Adres:
Wolf legal publishers
 
Postbus 313
 
5060 AH Oisterwijk
Telefoon:
013-5821366
Fax:
084-8376700
E-mailadres:
info@wolfpublishers.nl
Website:
www.wolfpublishers.com

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Implementatietechnieken in Europese lidstaten
Onderzoeker(s):
Voermans, W.
Projectnummer:
1124
Operationele status:
Afgerond