Informatieverstrekking aan slachtoffers van misdrijven

Civiel recht en civiel proces / Nabestaanden

Informatieverstrekking aan slachtoffers van misdrijven

evaluatie van het proces van informatieverstrekking aan slachtoffers over de executiefase van tbs en jeugd

Samenvatting

In 2004 is een start gemaakt met het verbeteren van de informatie­verstrekking over het strafverloop aan slachtoffers. Drie deelterreinen zijn daarbij afgebakend; vanuit TBS, over jeugdigen en vanuit het gevangenis­wezen voor volwassen. De informatieverstrekking vanuit het gevangeniswezen staat nog in de kinderschoenen. De volgende drie hoofdvragen komen in dit onderzoek aan de orde:

  1. Hoe verloopt de informatieverstrekking en welke knelpunten doen zich voor?
  2. In hoeverre voldoet de informatieverstrekking aan de verwachtingen van de slachtoffers en nabestaanden.
  3. Welke mogelijkheden zijn er om de informatieverstrekking te verbeteren?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het proces van informatieverstrekking
  3. Ervaringen van slachtoffers en nabestaanden
  4. Conclusies en aanbevelingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tromp, E., Osenbruggen, A. van, Homburg, G.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Informatieverstrekking aan slachtoffers over strafverloop TBS en Jeugd
Projectnummer:
1681
Operationele status:
Afgerond