Integratiekaart 2006

Integratiekaart 2006

Samenvatting

Bij de indiening van zijn eerste begroting heeft het kabinet Balkenende-II in de brief Integratiebeleid Nieuwe Stijl (Tweede Kamer 2003-2004, 29203, nr.1) uiteengezet hoe het tegen integratie van etnische minderheden aankijkt en op welke wijze het de integratieproblematiek wil aanpakken. Sleutelbegrippen zijn: gedeeld burgerschap, eigen verantwoordelijkheid, concrete en controleerbare doelen, vergroting van keuzemogelijkheden en, waar nodig, verplichtingen. Voor het voeren van een effectief integratiebeleid is een vereiste dat de doelen duidelijk én meetbaar zijn. Meetbaarheid vereist een uitwerking van indicatoren en criteria waaraan integratie kan worden afgemeten. Het WODC heeft de Integratiekaart, waarvan in 2004 en 2005 de eerste uitgaven verschenen, verder ontwikkeld i.s.m. het CBS. De vorige edities van de Integratiekaart zijn te vinden via het vak 'Links'.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding en kader
  2. Demografie van allochtonen
  3. Allochtonen in het onderwijs
  4. Werk en uitkeringen
  5. Waar werken allochtonen?
  6. Arbeidsmarkttransacties van de immigratiecohorten 1999-2002
  7. Contacten tussen allochtonen en autochtonen
  8. Zorggebruik
  9. Criminaliteit
  10. Samenvatting en conclusies 

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Cahiers 2006-08
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Integratiekaart monitoring integratie 2006
Projectnummer:
1378
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie