Niet-rechterlijke actoren in de Rechtspraak van Nederland, Denemarken en Duitsland

Staats- en bestuursrecht / Rechterlijke macht

Niet-rechterlijke actoren in de Rechtspraak van Nederland, Denemarken en Duitsland

Samenvatting

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rol van niet-rechterlijke actoren in de rechtspraak in het buitenland. Onderzocht is of en, zo ja, op welke wijze, in Duitsland en Denemarken niet-rechterlijke actoren taken vervullen die in Nederland door de rechter worden uitgevoerd. Het gaat hierbij zowel om de uitoefening van judiciële als non-judiciële taken, tevens vormen delegatiepatronen (overdracht van taken van rechters aan ondersteunende ambtenaren) onderwerp van het onderzoek.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Nederland
  3. Denemarken
  4. Duitsland
  5. Rechtspfleger elders 

Samenvatting en aanbeveling
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Janssen, S.H.E., Croes, M.T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Cahiers 2005-18
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.286

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuuronderzoek niet-rechterlijke actoren in de rechtspraak
Projectnummer:
1186
Operationele status:
Afgerond