Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik

Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik

Samenvatting

Dit onderzoek naar jeugddelinquentie, het gebruik van alcohol en drugs en slachtofferschap is onderdeel van het tweede internationaal vergelijkend onderzoek via zelfrapportage naar deze problematiek. Het rapport biedt theoretische en maatschappelijke verklaringen voor delinquentie of risicogedrag van jongeren. De sociale en morele ontwikkeling van kinderen en de invloed van het gezin, de school, de buurt en de leefstijl van jongeren zijn volgens de auteurs van doorslaggevende invloed op de oorzaken, ernst en duur van jeugddelinquentie.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Theoretische basis van het onderzoek Zelfrapportage jeugdcriminaliteit
  2. De onderzoeksmethode
  3. De respondentengroep
  4. Delinquentie, risico gedrag en slachtofferschap
  5. Alcohol en drugsgebruik onder jongeren
  6. De gezinssituatie
  7. Jongeren en de binding met school en buurt
  8. Leefstijlen van jongeren
  9. Samenvatting en conclusies
Literatuur
Bijlage 1: tabellen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Junger-Tas, J., Steketee, M., Moll, M.
Organisatie(s):
WODC (subsidie), Verwey-Jonker Instituut
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90-5830-272-4

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationaal vergelijkend onderzoek Jeugddelinquentie en slachtofferschap
Onderzoeker(s):
Junger-Tas, J.
Projectnummer:
1354
Operationele status:
Afgerond