Internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering

Onderzoek naar de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag vanuit Nederlands perspectief

Samenvatting

In 1990 heeft Nederland het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) geratificeerd. Dit verdrag heeft tot doel a) de onmiddellijke terugkeer te verzekeren van kinderen die ongeoorloofd zijn overgebracht of worden vastgehouden in een verdragsland en b) het in een verdragsland bestaande recht betreffende het gezag en betreffende het omgangsrecht te eerbiedigen (art. 1, HKOV). Dit onderzoek heeft mogelijke verbeterpunten geïnventariseerd in de uitvoering van het HKOV, die het welzijn van het kind ten goede komen. Het onderzoek verschaft inzicht in de factoren die een rol spelen bij het al dan niet succesvol reageren op en afhandelen van (dreigende) internationale kinderontvoering.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De gang van zaken in de praktijk
  3. Informatievoorziening aan ouders
  4. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlagen (o.a. vragenlijsten)

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verwers, C., Knaap, L.M. van der, Vervoorn, L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Cahiers 2006-01
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.325

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale kinderontvoering
Onderzoeker(s):
Verwers, C.
Projectnummer:
1310
Operationele status:
Afgerond