Geen uniformen, maar specialisten

Veiligheid en preventie / Crisisbeheersing

Geen uniformen, maar specialisten

Betrokkenheid van externe experts in crisissituaties

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate en wijze van betrokkenheid van externe experts in crisissituaties, alsmede wat de (on)bedoelde gevolgen van deze betrokkenheid zijn.
De centrale probleemstelling luidt: Welke lessen volgen uit: (1) de wetenschappelijke literatuur over het betrekken van externe experts (meer specifiek uit bedrijfsleven en wetenschap) bij crisisbesluitvorming en -communicatie en (2) een nationale en internationale researchsynthese van ervaringen op dit gebied?

Inhoudsopgave

Woord van dank
Lijst van afkortingen
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Literatuurstudie
  3. Schets van de bestuurlijke context
  4. Synthese van evaluatierapporten
  5. Verdiepende analyse
  6. De rollen van externe experts: opzet voor een Q-methodologie
  7. Conclusies
Appendices

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eijk, C. van, Broekema, W., Torenvlied, R.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Instituut Bestuurskunde, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Instituut Bestuurskunde

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale meta-analyse van lessen uit crises/rampen/incidenten
Onderzoeker(s):
Universiteit Leiden Campus Den Haag
Projectnummer:
2216
Operationele status:
Afgerond