Betrokkenheid van het Ministerie van Justitie bij Nederlandse interventies voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Betrokkenheid van het Ministerie van Justitie bij Nederlandse interventies voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Samenvatting

De probleemstelling van dit onderzoek is: om welke redenen en met welk effect is het ministerie van justitie in de periode 1 januari 2000 tot 1 oktober 2007 betrokken geweest, of juist niet betrokken geweest bij het maken van opmerkingen door Nederland in een prejudiciële procedure voor of het interveniëren door Nederland in een rechtstreeks beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (waaronder mede begrepen het Gerecht van Eerste Aanleg) en wat valt daaruit te leren?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Doel- en vraagstelling; methoden en bronnen
  3. Interventies
  4. Non-interventies
  5. Interviews inzake interventiebeleid en organisatie
  6. Interventiebeleid in enige andere EU-lidstaten
  7. Conclusies en suggesties
Samenvatting
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Huson, F.R.P., Habib, K., Voermans, W.J.M.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, vakgroep staats- en bestuursrecht
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Interventies bij het Europese Hof; betrokkenheid vh MvJ bij Nederlandse interventies
Projectnummer:
1537
Operationele status:
Afgerond