Een complex probleem

Een complex probleem

passende zorg voor verslaafde justitiabelen met co-morbide psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke handicap

Samenvatting

Om de aansluiting tussen straf en zorg te verbeteren beschikt het ministerie van justitie sinds kort over een eigen budget voor het inkopen van zorg voor verslaafde justitiabelen. De inkoop richt zich in eerste instantie op de complexe groep justitiabelen met triple problematiek: problematisch druggebruik, psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke handicap (LVG). Over deze groep is weinig bekend. Niet alleen bestaat er onduidelijkheid over de omvang, maar ook is het de vraag of het huidige zorgaanbod wel volstaat, of dat er aanpassing nodig is, respectievelijk dat wellicht een compleet nieuwe strategie ontworpen moet worden.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De doelgroep
  3. Zorgbehoefte en benodigde zorg
  4. Huidig zorgaanbod
  5. Slot
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kaal, H.L., Ooyen-Houben, M.M.J. van , Ganpat, S., Wits, E.
Organisatie(s):
WODC, IVO
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Cahiers 2009-11
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie bestaande kennis tbv forensisch zorgprogramma JVZ
Projectnummer:
1835
Operationele status:
Afgerond