Inzicht in de inzet en kosten van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie

Strafrecht en strafproces / Tolken

Inzicht in de inzet en kosten van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie

Samenvatting

In het hoofdrapport zijn de resultaten vastgelegd van een onderzoek naar de inzet de kosten van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie. Het doel van het onderzoek was: a) in de eerste plaats inzicht krijgen in de inzet en kosten van tolken en vertalers werkzaam binnen de werkingssfeer van het ministerie van Justitie; b) ten tweede: het ontwikkelen van een model voor het meten van de inzet en kosten, de kwaliteit en de klachten(-afhandeling) van tolken en vertalers. Dit model wordt ingevuld naar de huidige stand van zaken (nulmeting); c) en tot slot een systematiek voor het verdelen van de kosten naar de gebruikers van de tolk- en vertaaldiensten.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beckers, E., Noordam, S., Radstaak, J-W.
Organisatie(s):
WODC, PricewaterhouseCoopers
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
PricewaterhouseCoopers
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.495

Bestelinformatie

Adres:
PriceWaterhouseCoopers
Telefoon:
036 5454312

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inzicht in de inzet en kosten van tolken en vertalers binnen de werkingssfeer van Justitie
Projectnummer:
99.177
Operationele status:
Alleen publicatie