Vrijwillige pleegzorg

Vrijwillige pleegzorg

Een kwantitatieve analyse

Samenvatting

Het onderhavig rapport bevat het verslag van een onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Het onderzoek verloopt in twee fasen. In de eerste fase is een steekproef getrokken van beëindigde vrijwillige pleeggezinplaatsingen. De maatschappelijk werkers die deze plaatsingen hebben begeleid, zijn geïnterviewd over allerlei aspecten met betrekking tot deze plaatsingen. Het betreft vooral een kwantitatieve analyse. Het is deze eerste fase waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan. In de tweede fase van het onderzoek worden ouders, pleegouders en pleegkinderen benaderd om het inzicht in de vrijwillige pleegzorg verder te verdiepen. Het karakter van die analyse zal vooral kwalitatief zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Opzet en methode
 3. Kenmerken van de diverse betrokkenen en de pleeggezinplaatsing
 4. Het plaatsingsproces chronologisch beschreven
 5. De leeftijd van de pleegkinderen
 6. De etnische achtergrond van de pleegkinderen
 7. De problemen die de reden tot de pleeggezinplaatsing vormen
 8. Het doel van de pleeggezinplaatsing
 9. De begeleidende instanties
 10. Relatie tot het pleeggezin
 11. Plaatsingsduur
 12. Voortijdige beëindiging
 13. Beëindiging vanwege een justitiële maatregel
 14. Discussie
 15. Samenvatting en conclusies

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Reeuwijk, P.M.C., Berben, E.G.M.J.
Organisatie(s):
WODC, Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming (CWOK)
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
CWOK
Jaar van uitgave:
1988
Reeks:
Jeugd en Justitie 11
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Ra 6858

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
JenJ11
Operationele status:
Alleen publicatie