Vrijwillige pleegzorg

Vrijwillige pleegzorg

Ervaringen van pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen

Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de tweede fase van het (vervolg)onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Doel van dit vervolgonderzoek was, een meer inhoudelijk beeld te schetsen van de door het Ministerie van WVC gesubsidieerde pleeggezinplaatsingen. In de tweede fase van dit onderzoek zijn de plaatsingen van pleegkinderen van dertien jaar en ouder onderzocht. Hierbij ging het niet, zoals in de eerste fase, om het verkrijgen van cijfermatig materiaal, maar om de beschrijving van de ervaringen van de direct betrokkenen (pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen) bij een pleegezinplaatsing.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding tot het onderzoek
  2. Ervaringen van pleegouders
  3. Ervaringen van pleegkinderen
  4. Ervaringen van de ouders van pleegkinderen
  5. Ervaringen van pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen: de trio's
  6. Discussie en aanbevelingen

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Spaans, E.C., Berben, E.G.M.J., Reeuwijk, P.C.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
CWOK
Jaar van uitgave:
1989
Reeks:
Jeugd en Justitie 13
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7428

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vrijwillige pleegzorg
Projectnummer:
JenJ13
Operationele status:
Alleen publicatie