Jonge uithuisgeplaatste kinderen nader bekeken

Straffen en maatregelen / Uithuisplaatsing

Jonge uithuisgeplaatste kinderen nader bekeken

Een follow-up onderzoek naar hun ontwikkeling

Samenvatting

Het onderzoek wil de ontwikkeling van kinderen gedurende twee jaar volgend op hun uithuisplaatsing beschrijven en de samenhang nagaan tussen de ontwikkeling en een aantal factoren die betrekking hebben op het kind, zijn achtergrond en de
plaatsing. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan verschillen en overeenkomsten tussen kinderen in pleeggezinsettings en kinderen in tehuissettings.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Het begrip 'ontwikkeling'
 3. Methoden van onderzoek
 4. Kenmerken van kinderen en van de plaatsingen
 5. Hoe zijn de kinderen in de begintijd van de plaatsing
 6. Instroom in pleeggezinnen en tehuizen
 7. De ontwikkeling in de eerste negen maanden na plaatsing
 8. De situatie twee jaar na plaatsing
 9. De ontwikkeling van kinderen in verschillende settings
 10. Voorspellers van het gedrag na twee jaar
 11. Voorkeurspersonen en hechtingsgedrag
 12. Samenvatting en conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ooyen-Houben, M. van, Schiewold, A., Schneider, S., Smeets, R.
Organisatie(s):
WODC, Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming (CWOK)
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
CWOK
Jaar van uitgave:
1990
Reeks:
Jeugd en Justitie 14
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
JenJ14
Operationele status:
Alleen publicatie