Nederlandse antiterrorismeregelgeving getoetst aan fundamentele rechten

Nederlandse antiterrorismeregelgeving getoetst aan fundamentele rechten

een analyse met meer bijzonder aandacht voor het EVRM

Samenvatting

Nederland hanteert in de strijd tegen terrorisme een brede beleidsbenadering. Deze benadering richt zich op het vroegtijdig onderkennen van radicaliseringsprocessen bij groepen en individuen, zodat met behulp van gerichte interventiestrategieƫn voorkomen kan worden dat zij terroristisch geweld plegen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een aantal wetswijzigingen. De Commissie Suyver was ingesteld om het kabinet te adviseren over de opzet van een evaluatieonderzoek naar het Nederlandse antiterrorismebeleid.
Doel van deze analyse is om conform aanbeveling 9 en 13 van de Commissie aandacht te besteden aan de vraag hoe de Nederlandse antiterrorismewetgeving zich verhoudt tot de grondrechten en fundamentele rechtsbeginselen (mensenrechten) en op welke wijze de rechter het overheidsoptreden bij de uitoefening van de maatregelen heeft beoordeeld.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Inhoud, reikwijdte en methodologie van het onderzoek
  3. Materieel strafrechtelijke antiterrorisme regelgeving
  4. Strafprocesrechtelijke antiterrorisme regelgeving
  5. Bestuursrechtelijke antiterrorisme maatregelen
  6. Samenvatting en conclusie
  7. Summary and conclusions
  8. Lijst van jurisprudentie
  9. Lijst van literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kempen, P.H.P.H.M.C. van, Voort, J. van der
Organisatie(s):
Radbouduniversiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid , WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radbouduniversiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Jurisprudentie toepassing van antiterrorismemaatregelen (nav Cie Suyver)
Projectnummer:
1996
Operationele status:
Afgerond