Evaluatie Justitie in de Buurt nieuwe stijl

Evaluatie Justitie in de Buurt nieuwe stijl

Verbindende netwerken in de veiligheidshuizen

Samenvatting

De vier hoofdvragen van deze procesevaluatie zijn:

 1. Welke organisatievormen en werkwijzen hanteren de verschillende veiligheidshuizen?
 2. In welk mate zijn de verschillende varianten in organisatie en werkwijze een consistente uitwerking van het beleid Justitie in de Buurt nieuwe stijl?
 3. In welke mate dragen de resultaten bij aan de beleidsdoelstellingen van beleid Justitie in de Buurt nieuwe stijl?
 4. Welke succes- en faalfactoren hebben bijgedragen aan de resultaten van de veiligheidshuizen?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Aanleiding
 2. Onderzoeksopzet
 3. Reconstructie van de beleidstheorie
 4. De Veiligheidshuizen in zeven portretten
 5. Kenmerken van de Veiligheidshuizen
 6. Thema's binnen de Veiligheidshuizen
 7. Conclusie
Summary
Geraadpleegde bronnen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vianen, R.T. van, Hoogeveen, C., Slump, G.J., Maaskant, G.M., Persoon, A.M.
Organisatie(s):
WODC, Adviesbureau Van Montfoort
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
Adviesbureau van Montfoort
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Justitie in de buurt nieuwe stijl
Onderzoeker(s):
Vianen, R. van
Projectnummer:
1578
Operationele status:
Afgerond