Varianummer

Varianummer

Inhoudsopgave

  1. D. A. Thomas - Ontwikkelingen in de straftoemeting in Engeland gedurende 1964-1973 53
  2. J. Cohen, K. Fields, M. Lettre e.a. - Toepassing van het Jussim-model in het strafrechtssysteem 55
  3. S. Rizkalla - Misdaad en strafrechtspleging in het Midden-Oosten 59
  4. O. Uhlitz - Mislukt de hervorming van het gevangeniswezen? 62
  5. R. Boshier en D. Johnson - De invloed van het strafblad op de mogelijkheid een werkkring te vinden 67

Literatuuroverzicht
Boekwerken

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1975
Reeks:
Justitiële verkenningen 1975/02