Varianummer

Varianummer

Inhoudsopgave

  1. H.C. Reiman - Geweldpleging zonder morele weerstanden 241
  2. I.D. Willock - Samenwerken met sociologen 248
  3. Jeugdlge delinquenten; commentaar op het rapport van de 'advisory council on the penal system' 252
  4. Ph. Robert - De huidige opzet en ontwikkeling van het criminologisch onderzoek in Frankrijk 258
  5. J.W. Palmer - Conflictoplossing vóór arrestatie 261

Literatuurlijst
Boekwerken

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1975
Reeks:
Justitiële verkenningen 1975/06