De vervolging in kinderzaken

De vervolging in kinderzaken

Samenvatting

Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan de vervolging in kinderstrafzaken. Naast de bewerkingen van een Amerikaans en een Engels artikel, zijn twee artikelen opgenomen die speciaal voor dit nummer zijn geschreven. Eén daarvan heeft betrekking op een onderzoek in België en is van de hand van dr. J. Junger-Tas, tot voor kort verbonden aan het Studiecentrum voor Jeugdrnisdadigheid te Brussel. Het andere werd geschreven door F.C.W. Voorberg-Riedeman en is gebaseerd op haar doctoraalscriptie criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan de artikelen gaat een inleidende literatuurstudie vooraf.

Inhoudsopgave

  1. M.R. Duintjer-Kleijn - De vervolging in kinderstrafzaken 326
  2. F.C.W. Voorberg-Riedeman - Het vervolgingsbeleid van de officier van justitie in kinderstrafzaken 338
  3. J. Junger-Tas - Opsporings- en vervolgingsbeleid onder jongeren in België 349
  4. T.P. Thornberry - Ras en sociaal-economische status als factoren in het vervolgings- en straf toemetingsbeleid met betrekking tot jeugdigen 357
  5. I.T. Oliver - Het Londense Jeugdbureau van politie 359

Literatuuroverzicht 362
Boekwerken 375

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1975
Reeks:
Justitiële verkenningen 1975/08