Evaluatie-onderzoek

Evaluatie-onderzoek

Samenvatting

Onderwerp van dit themanummer is het onderzoek, dat tot doel heeft de effectiviteit van overheidsmaatregelen vast te stellen. Dit betekent. dat gepoogd zâl worden aan te tonen, welke betekenis weten schappelijk evaluatie-onderzoek kan hebben. In de inleiding wordt gebruik gemaakt van een aantal voorbeelden op het terrein van de generale preventie. De acht verkort weergegeven buitenlands artikelen die daarna volgen, dienen in de eerste plaats om te laten zien op welke manieren dit onderzoek kan worden verricht. Tegelijkertijd bieden zij een aantal resultaten van onderzoek naar d werking van de generale preventie.

Inhoudsopgave

  1. Evaluatie-onderzoek: een inleidend artikel 378
  2. Ch.R. Tittle en A.R. Rowe - Beroep op het geweten, sanctiedreiging en afwijkend gedrag: een experimenteel onderzoek 386
  3. R.D. Schwartz en S. Orléans - Wettelijke sancties 391
  4. J.F. Decker - Maatregelen tegen het gebruik van nepmunten in parkeermeters 393
  5. L. Ross - Het verkeersongeval, de wet en de wetenschap 396
  6. Ch.R. Tittle en A.R. Rowe - Pakkans en misdaadcijfers: een nadere toetsing van de afschrikkings-theorie 400
  7. B. Kutchinsky - Het effect van de gemakkelijke verkrijgbaarheid van pornografie op de frequentie van zedendelicten: de ervaring in Denemarken 403
  8. F.K. Beutel - Enkele mogelijkheden van experimentele rechtswetenschap als een nieuwe tak van sociale wetenschap 408
  9. W.J. Bowers en R.G. Salem - Zwaarte en formele straffen als onderdrukkende reactie op afwijkend gedrag 412

Literatuuroverzicht 417
Boekwerken 432

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1975
Reeks:
Justitiële verkenningen 1975/09