Totale inrichtingen en hun effecten

Totale inrichtingen en hun effecten

Samenvatting

Heel wat mensen houden noodgedwongen verblijf in gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en dergelijke. Kenmerkend voor dit soort inrichtingen is, dat wonen, slapen, werken en recreëren onder een dak en in tegenwoordigheid van vaak niet zelf gekozen lotgenoten plaatsvindt. Dit soort tehuizen heeft niet altijd een positief effect op hen die er een plaats in hebben gevonden. Aan dit probleem, het negatieve effect van het verblijf in totale inrichtingen, is dit themanummer van Justitiële verkenningen gewijd. Na de inleiding volgen een aantal artikelen die in verkorte vorm zijn opgenomen.

Inhoudsopgave

Van de redactie

  1. G. de Jonge - Totale inrichtingen en hun effecten; een inleidend artikel 4
  2. M.K. Popkin, V. Stillner, L. Osborn e.a. - Nieuwe gedragsvormen onder extreme omstandigheden 16
  3. J.E. Dimsdale - Overlevingsgedrag in Nazi-concenratiekampen 19
  4. S. Cohen en L. Taylor - De tijdsbeleving van langgestraften 21
  5. P.G. Ronco - Aandacht voor menselijke factoren bij de zorg voor de in ziekenhuizen opgenomen patienten 23
  6. N.H.J. de Jong - Het criminaliteit-bevorderende effect van plaatsing in een kindertehuis 25
  7. W.B. Miller - Aanpassing van jonge mannen aan de gevangenis 30

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1976
Reeks:
Justitiële verkenningen 1976/01