Varianummer

Strafrecht en strafproces / Klassejustitie

Varianummer

Inhoudsopgave

  1. P.J. Brantingbam en F.L. Faust - Een ontwerp-model voor misdaadpreventie 483
  2. G.M. Caplan - Criminologie, strafrecht en de oorlog tegen de misdaad 487
  3. L. Veendrick en R.W. Jongman - Met de politie op pad 492
  4. A.J. Hoekema - Klassejustitie; een verwijzing naar enige literatuur 498
  5. E.E. Sampson - Een gelijkheidsopvatting van rechtvaardigheid 504

Overzicht literatuurlijsten 511

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1976
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1976/10