Varianummer

Detentie en reclassering / Methadonverstrekking

Varianummer

Samenvatting

Vijf onderwerpen komen aan de orde in dit Varianummer. Mack en Kerner vergelijken de professionele en georganiseerde misdaad in Amerika met die in Europa. Wilks en Martinson zetten uiteen, waarom een behandeling van delinquenten volgens hun vaak niet nodig is. Uit een onderzoek van Neal e.a. blijkt, dat de duur van het verblijf in de gevangenis niet positief samenhangt met de mate van vervreemding. Twee artikelen worden gewijd aan het actuele onderwerp van agressie op het voetbalveld. Mr. L.J.M. d'Anjou onderscheidt verschillende vormen van agressie en geweld en vraagt zich af, hoe geweld op het voetbalveld verklaard kan worden. Het artikel van prof. dr. G.P. Hoefnagels uit Rotterdam betreft vooral het straffen van spelers die overtredingen begaan. Tot slot een artikel van mr. J.J. van der Kaaden, waarin wordt gewezen op de noodzaak van meer onderzoek naar drugsverslaving in ons land. Terwijl veel mensen zich zorgen maken over het gebruik van hard drugs, zijn er eigenlijk maar weinigen echt met het probleem bekend.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. J.A. Mack en H.J. Kerner - Professionele en georganiseerde misdaad — een vergelijkende benadering 5
  2. Arthur G. Neal, Eldon E. Snyder en Joseph Balogh - Veranderingen in gevoelens van vervreemding als gevolg van verblijf in de gevangenis 13
  3. Judith Wilks en Robert Martinson - Is behandeling van delinquenten werkelijk nodig? 19
  4. L.J.M. d'Anjou - Geweld op het veld 26
  5. G.P. Hoefnagels - Straffen op het voetbalveld 44
  6. J.J. van der Kaaden - Meer onderzoek naar drugsverslaving in Nederland is wenselijk; een momentopname van een groep methadon-clienten 62

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1977
Reeks:
Justitiële verkenningen 1977/03