Beïnvloeding van verkeersgedrag

Veiligheid en preventie / Afschrikking

Beïnvloeding van verkeersgedrag

Een taak van justitie?

Samenvatting

Deze aflevering is geheel gewijd aan het thema 'beïnvloeding van verkeersgedrag'. De aanleiding hiertoe is geweest het onder auspiciën van de Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire (F.I.P.P.) in juni van dit jaar te Rotterdam te houden congres over Strafrecht en Verkeer. Dit themanummer bevat naast een inleidend artikel van drs. P. Allewijn, hoofd van de Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een aantal op deelonderwerp geselecteerde artikelen in verkorte vorm alsmede een aantal excerpten. Dit uitgebreide literatuuroverzicht kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).
Er is ook een Engelstalige editie van dit themanummer verschenen onder de titel 'Influencing driver behaviour' (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

  1. P. Allewijn - Strafwet en verkeerssamenleving; een inleidend artikel 3

Bibliografie over beinvloeding van verkeersgedrag 16

  1. Ongevalsbepalende factoren: mens, voertuig, weg en milieu 16
  2. De bestuurder als ongevalsfactor 35
  3. Gedragsbeïnvloeding van de bestuurder 48
    3.1. Propaganda, training en opleiding 49
    3.2. Verkeerstoezicht en sancties 69
    3.3. Technische middelen 101

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1977
Reeks:
Justitiële verkenningen 1977/04