Deelname van leken aan rechtspraak

Deelname van leken aan rechtspraak

Samenvatting

Een van de vragen die bij de gedachtenvorming over de herziening van onze rechterlijke organisatie een rol speelt, is of deelname van leken aan rechtspraak, zoals die bijvoorbeeld bestaat bij de raden van beroep en de pachtkamers, moet blijven gehandhaafd. Dit nummer van Justitiele Verkenningen heeft de deelneming van leken aan rechtspraak in het algemeen tot thema. De inleiding bestaat deze keer uit twee artikelen. Het eerste van mr. P.F. van der Heijden geeft een begripsafbakening, beziet de grondwettelijke grondslag en geeft een overzicht van het voorkomen van lekendeelname in Nederland. Het tweede 3 van drs. O.R. de Lange beziet historische en theoretische achtergronden van het verschijnsel. Bij de totstandkoming van deze artikelen is dankbaar gebruik gemaakt van het documentatiesysteem van het secretariaat van de Staatscommissie Herziening rechterlijke organisatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. P.F. van der Heijden - Deelname van leken aan rechtspraak in Nederland 4
  2. drs. O.R. de Lange - Deelname van leken aan rechtspraak: achtergronden van het verschijnsel 18
  3. N.H.M. Roos - Empirisch onderzoek naar het functioneren van het lekenelement in de rechtspraak: een kritisch overzicht 42
  4. J. Riiggeberg - Over de functie van leke-rechters bij de administratieve rechtspraak
  5. E. Knittel - Medezeggenschap in de strafrechtspleging 73
  6. H. Kalven en J. Zeisel - Het basispatroon van meningsverschillen tussen jury en rechter 79
  7. F. Baur - Is lekenrechtspraak vandaag de dag nog adequaat? 82
  8. Rechterlijke organisatie in West-Duitsland

Rechterlijke organisatie in Belgie


Rechterlijke organisatie in Engeland


Rechterlijke organisatie in Frankrijk

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1978/03