Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing

Samenvatting

Soms is een justitieel ingrijpen in gezinsverhoudingen onvermijdelijk, en dit kan betekenen dat een minderjarige vanuit het oorspronkelijke milieu wordt overgeplaatst naar een tehuis of pleeggezin. Aan het thema uithuisplaatsing is dit nummer gewijd, en de nadruk zal daarbij vallen op de verschillende keuzemogelijkheden welke de plaatsende instanties ter beschikking staan. In het inleidende artikel wordt vooral stilgestaan bij de vraag, op grond van welke criteria men kiest voor een (bepaald type) tehuis dan wel voor een (bepaald type) pleeggezin. In aansluiting daarop is een aantal 3 al dan niet verkort weergegeven publikaties opgenomen over verschillende mogelijkheden tot uithuisplaatsing in ons land, waarbij tevens onderlinge vergelijkingen worden gemaakt. Verder wordt aandacht besteed aan de rechtspositie van minderjarigen in tehuizen, en tot slot is opgenomen een samenvatting van een onderzoek aangaande het plaatsen van jeugdigen in tehuizen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. M.W. Bol - Uithuisplaatsing: beslissingscriteria in de justitiƫle kinderbescherming 4
  2. Th. Wiegers-Knhler - Vergelijking tussen internaat en huizen volgens gezinsmodel 29
  3. A. de Koning-Breuers - Vergelijking van mogelijkheden van huizen volgens gezinsmodel en die van pleeggezinnen 41
  4. D. Roeland - Browndale, groeigemeenschap in ontwikkeling 52
  5. J.E. Doek en S. Slagter - De minderjarige in de inrichting 70
  6. J. Bastiaansen en A. Felling - Justitieel en vrijwillig geplaatste jeugdigen in tehuizen 82

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 1978/04