Varianummer

Detentie en reclassering / Methadonverstrekking

Varianummer

Samenvatting

Deze aflevering van Justitiële verkenningen bevat diverse (vertaalde) artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Inhoudsopgave

  1. L.J.M. d'Anjou - Behandeling van verslaafden aan heroïne 3
  2. L.G. Hunt en N.E. Zinberg - Een nieuwe kijk op heroïnegebruik 13
  3. M.F. Maden en D.F. Wrench - Belangwekkende resultaten in het onderzoek naar kindermishandeling 19
  4. J.A. Scimecca - Labelingtheorie en de individuele constructietheorie: een voorstel tot synthese 26
  5. R. Johnson - De bewaker als hulpverlener 31

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Justitiële verkenningen 1978/05