Preventie, politie en burgerij

Preventie, politie en burgerij

Samenvatting

De verhoogde aandacht voor de preventietaken van de politie en de voorstellen van de Projectgroep Organisatiestructuren leken een goede aanleiding om een aantal mogelijkheden en problemen met betrekking tot het thema van de samenwerking tussen politie en burgers nader te belichten. Bovendien worden op het WODC voorbereidingen getroffen voor een reeks van onderzoeken naar de mogelijkheden van verschillende vormen van criminaliteitsbeheersing. Dit themanummer kan als een onderdeel hiervan worden gezien.

Inhoudsopgave

  1. O.R. de Lange - Preventie, politie en bevolking 3
  2. A.M. Newton - Preventie van misdaad en criminaliteit 29
  3. J.E. Conklin - De invloed van informele sociale controle op de criminaliteit 37
  4. J. Alderson - Nieuwe ideeën in plaats van nieuwe hulpmiddelen 44
  5. C.W. Moore - Van misdaadcijfers naar sociaal beleid 51
  6. J.L. Grenough - Het voorkomen van misdaden: een nieuwe benadering 56

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Justitiële verkenningen 1978/08