Arbeid in de gevangenis

Arbeid in de gevangenis

Samenvatting

Draagt — al dan niet verplichte en/of betaalde — arbeid in de gevangenis bij tot resocialisatie van gedetineerden? Of staat zij deze juist in de weg en moet arbeid daarom voornamelijk worden gezien als tijdverdrijf? Deze en dergelijke vragen komen aan de orde in dit themanummer over arbeid in de gevangenis. De korte inleiding wordt gevolgd door een uitgebreid literatuuroverzicht. Verder vindt U drie buitenlandse artikelen over verschillende aspecten van arbeid in de gevangenis, en gezien de raakvlakken van het thema arbeid met dat van onderwijs en vorming voor gedetineerden, is in aansluiting daarop ook een Amerikaans artikel opgenomen over studieverlof voor gedetineerden. Tot slot een overzicht van de soorten bedrijven in Nederlandse gevangenissen, en hun bezetting.

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

  1. P.F. van der Heijden - Arbeid in de gevangenis; een korte inleiding met uitgebreid literatuuroverzicht 5
  2. K. Legge - Gevangenisarbeid: het omkeringsproces 17
  3. M.H. Cooper en R.D. King - Sociale en economische problemen bij arbeid door gedetineerden 29
  4. Dawson S. - Macht en invloed in gevangeniswerkplaatsen 41
  5. R.R. Smith, J.M. Mckee en M.A. Milan - Studieverlof in het Amerikaanse gevangeniswezen 52
  6. Overzicht van de bezetting der bedrijven in de Nederlandse gevangenissen per 1-7-1978 56

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
Justitiële verkenningen 1978/10