Varianummer

Varianummer

Samenvatting

Deze Jv bevat een aantal vertaalde buitenlandse artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Inhoudsopgave

  1. C. Sannié - De methode der criminalistiek 3
  2. S.A. Bloomberg en L.T. Wilkins - Ethische aspecten van onderzoek bij gedetineerden 12
  3. S. Dinitz en J.P. Conrad - Enkele gedachten over gevaarlijke misdadigers 20
  4. R. Bayer - Heroïneverslaving, strafbaarheid en strafsanctie; het liberale antwoord op een repressief sociaal beleid 31
  5. J.A. Scutt - Naar de bevrijding van de vrouwelijke wetsovertreder 37

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1979
Reeks:
Justitiële verkenningen 1979/01